/Taotac

Thông tin về Taotac

Bảng dịch màu sợi nhựa ESUN

By | 2018-01-27T07:20:41+00:00 Tháng Một 12th, 2015|Taotac|

Để hỗ trợ quý khách hàng tốt nhất, Tạo Tác đã tiến hành Việt hóa màu sắc sợi nhựa in 3D từ tên màu Quốc tế. Tuy nhiên có những lúc khách hàng cần đối chiếu mã màu được dịch