//Khác
  • - Đối tượng phù hợp: người mới lắp máy RepRap lần đầu, doanh nghiệp cần được đào tạo nghiệp vụ RepRap - Sẽ có hỗ trợ viên của TaoTac (ở gần chỗ bạn nhất) sẵn sàng giúp bạn bất kỳ vấn đề gì bạn cần thông qua kênh offline hoặc online (Skype, Teamviewer, Điện thoại...). - Diễn ra trong vòng 1 tháng.