/Hoàn Tiền
Hoàn Tiền 2016-02-20T08:34:51+00:00

– Lệnh hoàn tiền cho quý khách phải được thực hiện ngay trong vòng 12 giờ làm việc (thường là ngay lập tức) thông qua 2 cách: chuyển khoản ngân hàng hoặc gửi tiền mặt số lượng nhỏ kèm theo gói hàng của quý khách.

– Taotac không bao giờ gây khó dễ việc hoàn tiền của quý khách.

TaoTac.com sẽ chuyển đổi để phục vụ cho dự án cộng đồng TaoTac.org . Các hoạt động bán hàng trước giờ ở TaoTac.com sẽ chuyển sang một thương hiệu mới. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết thêm sau. Trong lúc này quý khách vẫn có thể đặt hàng bình thường ở TaoTac.com Bỏ qua