/Chăm Sóc Sau Bán Hàng
Chăm Sóc Sau Bán Hàng 2014-07-08T14:03:44+07:00

Đối với Tạo Tác, bán một món hàng không chỉ là trao món hàng đó cho khách hàng. Chúng tôi muốn giúp bạn Tạo Tác! Bởi vậy, sau khi trao tận tay món hàng, Tạo Tác vẫn luôn sát cánh để giúp quý khách có thể làm chủ các sản phẩm. Đừng ngần ngại liên hệ với Tạo Tác để hỏi về cách sử dụng những sản phẩm mà bạn vừa mua. Tạo Tác luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!